1931
Eit par geologiske småting frå Hornnes
12
1, 2, 3, 4
179-192

Hornnes i Austagder har til dessa geologisk set vore eit terra incognita. Som rimeleg kann vera: Eit heller skiftelaust granittfjellstrok, høgt over den marine grensa (in kje av her ad et ligg låg are enn 170 m o. h.), og sikker! eg med lite av verdfulle mineral i berget, i motsetnad til grannebygdene mot aust i same prestegjeldet, Evje og Iveland, med sin nikkelmalm og sine feltspatgangar. Når Hornnes er so lite kjent geologisk, kann vel ogso desse få linone ha si interesse. Storparten av høgdetala i dette upsetet er funne ved aneroidmæling, ut fra visse punkt med kjend høgd.

029-196x
Print