NJG12-10
1931
Jernvinneslaggens konstitusjon. Foreløbige bemerkninger om arten av de dannede mineralene.
12
1, 2, 3, 4
193-218

I 1927 offentliggjorde jeg resultatene av en foreløbig undersøkelse av nogen jernvinneplasser i Asnes-Finnskog i Solør. De funne slaggene delte jeg i 5 hovedtyper efter dannelsesmåten. Hver slaggtype kunde bestemmes efter utseendet.

Alle de beskrevne slaggene var fra reduksjonsprosessen hvorved mellemproduktet blesterjern (oldn.: blàstrjarn) blev fremstillet. Ved en senere anledning har jeg omtalt hvordan mellemproduktet blev videre behandlet ved en prosess no. 2, en raffineringsprosess, kan vi kalle den i motsetning til den første prosessen. Slaggtypene herfra, som skal beskrives ved en senere anledning, adskiller sig relativt litet fra reduksjonsslaggene.

Mineralinnholdet i slaggene bestemtes i 1927 som fayalitt og magnetitt, hvortil kom et glass, noget hematitt (gøthitt) samt mekanisk medrevede perler av metallisk jern. Annen analyse enn optisk blev ikke foretatt den gangen.

For imidlertid å få et innblikk i de metallurgisk-mineralogiske sider av den gamle primitive prosessen ønsket jeg å få utført en rekke analyser av råstoff, produkt og avfald efter den. Bidrag til disse analysene fikk jeg av Nansenfondet samt Børresens og Hybinettes fond, begge under Videnskapsakademiet i Oslo, hvilket jeg herved bringer min ærbødige takk.

029-196x
Print