NJG12-13
1931
Breer i Balsfjorden
12
1, 2, 3, 4
265-290

I det sydøstlige hjørne av Troms fylke nord for Torneträsk skjæres grensefjellene av et bredt pass i en høide av mellem 550 og 600
m.o.h. Fra dette pass går to sterke daldrag utover mot kysten, det ene mot vestnordvest til Salangen med en lengde av over l 00 km, det annet mot nordvest til munningen av Kalfjorden med en lengde av ca. 145 km. Den nordlige del av det sistnevnte drag, Kalfjorden –Balsfjorden, er ca. 70 km lang. Fra bunnen av Balsfjorden er der to brede passoverganger til Øvre bygden i Målselven, en på østsiden av fjellet Omasvarre med en passhøide av henimot 400 m, og en på vestsiden av samme fjell over Sagelvvatnet og Takvatnet med passhøide av ca. 200 m. Øvre bygden har form av et noget så nær firkantet basseng h vis bunn ligger ca. 60 m.o.h. Her møtes tre dype dalfører, Tabmokdalen fra nordvest, Ruostadalen fra østsydøst og Dividalen fra sydøst. Tabmokdalen står i nord gjennem et pass i en høide av 240 m.o.h. i forbindelse med en dal som går ned til Balsfjordeidet mellem Balsfjorden og Lyngen, så der også den vei blir et sammenhengende daldrag mellem høie fjell ned til bunnen av disse to fjordene. Ved sammenløpet av Tabmokelven, Ruostaelven og Divielven opstår Målselven som løper ut av bassenget mot vest gjennem en trang dal mellem høie, stupbratte fjellsider. 

029-196x
Print