NJG12-19
1931
Har vi spor efter flere istider i Norge
12
1, 2, 3, 4
391-418

I Alpene har man for lenge siden funnet, at det avsnitt av kvartærtiden vi kaller istiden i virkeligheten har været delt i flere adskilte istider ved lange tidsrum, hvor klimaet var ganske mildt, de såkalte interglacialtider. Isen må da ha været så godt som borte.

For Skandinaviens vedkommende har det været delte meninger, om det finnes spor efter interglaciale dannelser, når Danmark undtas. Den første kvartærgeologiske undersøkelse i Norge som tar sikte på mer enn tilfeldige iakttagelser, skriver sig fra 1858, da Kjerulf begynte den geologiske kartlegning av landet, og på disse karter også inntegner morener, skuringsstfiper, leir og grus etc. Kjerulfs resultat med hensyn til dette spørsmål var at den ytterste morenerekke ved Oslofjorden, raene, ikke betegnet den ytterste grense for en istid, men et tilbakerykningstrin. For Vestlandets vedkommende omtaler han bl. a. morenen ved Bitvedt på Statt efter Keilhau og morenen på Giske efter Reusch. Men han nevner intet om at han her anser det for isens ytterste grense. Han slutter s. 44 med: »Vi kan ikke følge fenomenet ut i havet, idet vi da tabe vort sikre fodfeste«.

029-196x
Print