NJG12-20
1931
Hemicyclaspis Murchisoni-faunaen i den downtoniske sandsten på Jeløen i Oslofjorden
12
1, 2, 3, 4
419-434

Denne for Norge nye downtoniske fauna blev opdaget på en ekskursjon, som professor Th. Vogt og forfatteren foretok til Jeløen sommeren 1927. Denne store øen ligger — som bekjendt — i den midtre del av Oslofjorden like utenfor Moss og opbygges av den øvre del av den downtoniske sandsten med de overliggende lavabergarter. Den har ofte været besøkt av norske geologer uten at det har lykkes å finne spor av fossiler i sandstenen.

De første fiskerester blev funnet av Vogt på den lille Billeøen, som ligger like utenfor Jeløens nordvestside, og blev gjenfunnet på Nestangen på vestsiden av Jeløen, hvor vi fant tallrike fossilførende horisonter. Vogt foretok samme sommer en nøiere undersøkelse av området. Finnestedene blev senere også besøkt av forfatteren, og om høsten opholdt konservator A. Heintz sig en ukes tid dernede for å foreta ytterligere samlinger. Herved er der innsamlet et ganske stort materiale, som dog mest består av små og ubestemmelige fragmenter.

Dette overraskende funn av fiskerester i denne øvre del av sandstensserien på Jeløen, bragte oss til å håpe, at det også skulde lykkes oss å opdage fiskerester i de nærliggende sandstensområder på Oslofjordens vestside mellem Horten og Holmestrand og videre inn mot Sande, hvor de tilsvarende deler av lagrekken på flere steder er utmerket blottet. Dette er dog hittil ikke lykkes. Vogt vil senere i et eget arbeide skildre sandstenens utvikling og optreden på jeløen, medens jeg selv i det følgende vil beskrive fiskene og omtale deres stratigrafiske betydning.

029-196x
Print