NJG12-25
1931
En oversikt over de kvartære avleiringer i grensestrøket, som omfattes av kartbladene Hvaler, Aremark og Boksjø
12
1, 2, 3, 4
475-486

Kartbladene i grensestrøket lar ennu vente på sin utgivelse. Iakttagelsene nedenfor er nu 15 år gamle. Avleiringene her er to slags, breavleiringer og havavleiringer. Landets overflate er kupert, men her optrer ingen større høider. I regelen står berget frem i dagen i de opstikkende knauser, og det består dels av grunnfjellsgneis og dels av granitt.

029-196x
Print