NJG12-26
1931
Bidrag til Varangernesets geologi
12
1, 2, 3, 4
487-506

Det følgende er en foreløpig oversikt over undersøkelser utført sommeren 1928 og 1930 da jeg med stipendium fra Nansenfondet arbeidet i Øst-Finnmark.

Det faste fjell.
Oversikten over det faste fjell grunner sig for det meste på forholdene på gradavdelingsbladet Nesseby, som i hovedtrekkene er kartlagt. Den sydlige og vestlige del er allerede beskrevet og kartlagt av O. Holtedahl og i kartet pag. 489 har jeg gjort bruk av hans kart og observasjoner for disse deler.

029-196x
Print