NJG12-28
1931
Fjellbygningen innen gradavdelingen Aurdal (F 32 Vest)
12
1, 2, 3, 4
521-532

Nedenstående er en kortfattet redegjørelse for resultatene av to somres kartlegningsarbeide for Norges Geologiske Undersøkelse. Gradavdelingen Aurdal overskjæres av Begnadalføret med omtrent nordvestlig retning idet den østlige del av Strandefjorden ligger i kartets nordvestre hjørne. I den nordøstre del kommer en del av Etnadalføret inn.

En del iakttagelser fra området foreligger også fra før. Kjerulf meddelte en del profiler og Brøgger påviste flere mellemkambriske zoner ved fossilfunn ved Breie og Hestkinn på Tonsåsen (1876). Senere besøkte Reusch området, hans fossilfinnesteder i Skrautvål ligger imidlertid nordenfor kartgrensen. Dessuten har Goldschmidt gitt en beskrivelse av Tonsåsstrøket med en geologisk kartskisse.
C. Bugge har kartlagt et par områder på bladet og har nylig offentliggjort en del av sine iakttagelser.

029-196x
Print