NJG12-32
1931
Et sprekkesystem i Gudbrandsdalen
12
1, 2, 3, 4
575-576

Sparagmitt-formasjonen inneholder tykke svære lag av hårde og stive bergarter som vanskelig lar sig folde, men som isteden sprekker op i firkanter og stengler under tektonisk press. Hvor kreftene h ar været sterke nok, ligger den hårde lyse sparagmitt som pakker av lange bautastener, orientert WNW–ESE, og gjennemsatt av sprekkesystemer på tvers. Har ikke sammenpressingen været så kraftig, er berget oftest sprukket med påfallende regelmessighet i firkantede blokker efter to sprekkesystemer som krysser hverandre under en rett vinkel omtrent. Fjøsmurer og stabbestener viser hvordan sparagmiten er opdelt i naturlige blokker.

029-196x
Print