NJG12-34
1931
Jordbunnshistoriske betraktninger
12
1, 2, 3, 4
583-590

Da jeg for snart et ti-år siden skulde påbegynne for arbeiderne til en beskrivelse av »Jordbunnen på Hedmark« for »Hedmarks historie« var jeg ikke så ganske lite i tvil om hvordan et sådant arbeide burde anlegges. Riktignok hadde man Hellands fortrinlige pionerarbeider på dette område i vårt land, men for en stor del av statistisk art som disse er tilfredsstillet de ikke riktig hvad jeg nærmest satte som mål for en sådan beskritelse. Den erfaring jeg under mine forelesninger over emnet ved Universitetet hadde innvunnet pekte også i en noget annen retning.

029-196x
Print