1917
Kort oversigt over de sølvførende ganger paa Kongsberg
04
2
139-146
0029-196X
Print