1919
Lidt om Ilsviken strandlinje ved Trondhjem
05
2
211-215
0029-196X
Print