NJG7-2-159-166
1923
Jettegryter og skjælbanke ved Vansjø nær Moss
07
2
159-166
0029-196X
Print