NGT21-4-04
1941
Om regelmessig sammenvoksing av krystallindivider
21
4
272-289

I naturen opptrer krystallene i aggregater av forskjellig slag, slik at hvert individ er i mer eller mindre direkte berøring med sine naboindivider. En krystall kan sitte direkte på en annen krystalls velutviklete flater, den kan være mer eller mindre nedsenket i eller helt gjennomvokse den annen krystall, eller hele aggregatet kan bestå av individer som ligger an mot hverandre etter uregelmessige grenseflater. Av slike iakttakelser slutter vi at det ene individ var ferdigdannet da det annet begynte å krystallisere, at det eldre individ fortsatte å vokse en tid etter at det yngre var begynt å dannes, eller at veksten av begge individer som helhet foregikk samtidig.

Print