1942
Lepidolit- og tinnsteinførende pegmatitt i Tørdal, Telemark
22
1, 2
1-14

I august 1940 mottok Mineralogisk-geologisk museum i Oslo fra direktør Adam Hiorth, Christiania Minekompani A/S, en vakker grovkrystallinsk glimmerprøve innsendt av John P. Tveit, Tørdal. Glimmeren var rødviolett med en grå undertone, og direktør Hiorth antok at det var en litiumglimmer. Museets bestyrer professor Goldschmidt overlot undersøkelsen av glimmeren til meg, som nettopp på den tid holdt på med spektrografisk analyse av Iitiumholdige glimmere og hadde utarbeidet en justerkurve for en tilnærmet bestemmelse av litiumgehaltene.

Print