NGT21-4-05
1942
Notiser - Notes - Tørrsprekker i siluren på Ringerike
21
4
290

l Norsk geologisk tidsskrift bd. 5, hefte l (1918) beskriver O. Holtedahl et funn av tørkesprekker i den øvre del av den marine silur i Bærum. Laget med tørkesprekkene tilhører etasje 9 b av Ludlow eller Spirifer elevatusavdelingen. Forekomsten viser en tørrlegning av sjøbunnen og tyder på at de yngste marine sedimenter i siluren var avleiret i grunt vann.

Print