NGT22-1/2-04
1942
Bidrag til Oslo-dalens kvartær-historie 1. Funn av trerester og havskjell på Blindernjordet. En havtransgresjon i tidlig boreal tid.
22
1, 2
52-60

Under gravingsarbeide for Meteorologisk Institutts nye bygning på Blindern, på det flate leirjordet nord for Blindern Studenterhjem og like øst for Gaustadbekkens erosjonsdal (se kartskissen øverst til venstre på fig. 1), fikk jeg sommeren 1937 en meddelelse fra byggelederen, ingeniør Thor Mølbach, om at der nederst i et .av pillarhullene var funnet planterester og at fjellet man støtte på, ikke var friskt slik man gjerne finner det under de løse jordmasser, men sterkt oppsprukkent og råttent.

Print