NGT23-4-05
1943
Notiser. Notes. Kvartsknoller i syenit.
23
4
223--225

Sommaren 1940 tok jeg bort noget attstående berg utanfor huset, br. nr. 21, Lindhaugen av g. nr. 53, Gysstad i Bærum. Huset ligger på en av disse finkornede syenitgangene, som er så alminnelige i dette område. De fleste og de største er injeksjoner i strøkretninga NA- SV med fall NV og danner lange smale åser, som er serlig bratte på SA-sida. Mellom disse kan det være mindre syenitmasser, som ikke alltid har så regelmessig form i dagen. Til disse hører syeniten på Lindhaugen. Den går i retning N-S og setter således på skrå gjennom den ordoviciske mergelskifer, som er stedets bergart. Den er høgest i nordenden og har vel her hengt sammen med Gysstadåsens lange syenitinjeksjon i strøket; men mellom dem er det no en kløft, hvor den nye Drammensvegen går.

Print