NGT24-3/4-02
1945
Om leptitbegrepet.
24
3, 4
244-249

Ordet leptit er avledet av det greske ord λεπτσς, som betyr fin. Ordet ble innført i petrografien av den svenske geolog Hummel i 1875 ( 1). Han foreslo leptit som fellesbetegnelse for de finkornige gneiser. Dette forslag vakte ufortjent liten oppmerksomhet, og man fortsatte å benytte en rekke forskjellige betegnelser på disse bergarter.

Print