NGT25-02
1945
Innholdet av kobolt i svovelkis fra norske nikkelmalmer.
25
11-15

De primære sulfidmineraler i de norske nikkelmalmer er etter krystallsasjonsrekkefølgen: Svovelkis, magnetkis, pentlandit og kopperkis. I malm fra Ertelien gruve, Ringerike, er det videre ifølge J.H. L. Vogt (6) påvist små mengder koboltglans, zinkblende og blyglans.

Print