NGT25-05
1945
Løddesøl skarnforekomst.
25
35-47

Kalkstein har tidligere vært svært utbredt i Arendalfeltet, men under regionalmigmatiseringen i pre-kambrisk tid er kalkspaten for en stor del fortrengt av skarnsilikater. En rekke av Arendals jernmalmforekomster er bundet til slike skarnførende kalksteiner. Det største skarndrag strekker seg fra Langsev over Solberg, Klodeborg, Nødebro helt fram til Grimstadgraniten. Men også vest og nordvest for Solberg-Klodeborggruvene til forbi Bråstad-Åmholt-gruvene er det en rekke små skarnforekomster som viser at kalkrike bergarter også må ha vært temmelig utbredte her . De fleste av forekomstene er karakterisert ved at kalksilikatene fører større eller mindre mengder jern, og at det ved siden av ofte inngår oksydiske jernmineraler.

Print