NGT25-14
1945
Et nytt mammutfunn fra Norge.
25
168-175

Sommeren 1941 ble det sendt en gjenstand til Universitetets Oldsaksamling fra dagbladet »Lågen«s redaksjon. Den var funnet under grøftegraving i Fåvang, Gudbrandsdalen. Oldsaksamlingen oversendte funnet til paleontologisk museum til nærmere undersøkelse. Det viste seg å være et godt bevart, relativt stort stykke av en mammutstøttann.

Print