NGT25-15
1945
En permisk sandstens- og konglomeratgang ved Stotsjøen i Rendalen?
25
176-179

Bergartene langs Storsjøen i Rendalen er tidligere beskrevet av en rekke forfattere, av hvilke K. O. Bjørlykke har gitt den mest fullstendige beskrivelse (1). Han nevner samtidig de tidligere forfatteres arbeider.

Print