NGT25-23
1945
Om tillitene i det central-norske sparagmitområde.
25
284-294

Det er vanskelig å bli sikker på stratigrafien i det central-norske sparagmitområde. Opstillingen av lagfølgen lettes imidlertid av en del ledenivåer, og noen av de viktigste er konglomerathorisontene. Denne artikkel behandler noen problemer vedrørende disse. For å kunne diskutere de stratigrafiske problemer er det nødvendig å ha sparagmitformasjonens generalprofil klart for sig. Det er gitt meget fullstendig av Vogt ( 1923, p. 362) og kan forenkles slik:

Underkambrium
Kvartssandsten
Ekre skifer
Moelv konglomerat (tillit)
Moelv sparagmit (yngre, rød sp.)
Biri kalk med skifer
Biri konglomerat
Brøttum sparagmit (eldre, mørk sp.).

Print