NGT25-27
1945
Et basalkonglomerat på anorthosit.
25
350-359

I de sørnorske høyfjellsstrøk ligger en rekke av gneis- og eruptivmassiver med tektonisk overskyvningsgrense over kambrisk-ordovisiske fylliter. De finnes i skilte stykker delt opp av senere erosjon fra strøket om Lysefjorden og Haukelifjell over Hardangervidda (Hårteigen) , Hardangerjøkelen, Hallingskarvet, Hemsedalsfjellene, strøket omkring Helin i Valdres, Røssjøkollene i Gausdals vestfjell og Espedalen til Gudbrandsdalen. I massivene fra Hemsedalsfjellene og videre mot nordøst hører bergartene delvis eller helt til Bergen-Jotunstammen. I Gudbrandsdalen er et nytt moment kommet til, særlig tydelig å se i nedre Heidal: over det krystalline massiv ligger en mektig lagrekke med intrusjoner av olivinstein ( serpentin) , saussmitgabbro og trondheimit. De mest karakteristiske ledd i lagrekken er grønnsteiner, som må parallelliseres med Bymarkgruppen i Trondheimsfeltet, og det overliggende fossilførende serpentinkonglomerat. De geologiske og petrografiske forhold i Heidal ble utredet i store trekk av K. O. Bjørlykke;  nylig er området blitt nøyaktig undersøkt av Tore Gjelsvik.

Print