NGT25-31
1945
Drag av Bergensfeltets kvartærgeologi. I.
25
433-448

Dette arbeid vil vesentlig dreie seg om strøket umiddelbart nord for Bergen (fig. 1), der jeg har noen få observasjoner av merkene etter seinglasiale og postglasiale nivåer. Feltet har vært besøkt av en rekke geologer, som har målt høgdene av terrasser, strandlinjer og strandflate (se litteraturlisten). Det har vært divergerende meninger om karakteren av strøkets mest iøynefallende strandlinje, om gangen av de seinglasiale og postglasiaie nivåer, om høgda av strantdflata og om årsaken til f.eltets nåværende ytformer.

Print