NGT26-3/4-03
1947
Jordbunnen omkring Larvik
26
3, 4
163-171

Under et opphold i Larvik våren 1944 hadde jeg anledning til å studere jordbunnsforholdene omkring byen i et område fra kysten mellom Tjølling og Nevlunghavn til et stykke nordenfor det store raet som her passerer like i Larviks utkant. Resultatet av de iakttagelsene jeg har gjort har jeg prøvet å gjengi på det kvartærgeologiske kartet fig. 1 som jeg med tillatelse fra Geografisk Opmåling har tegnet etter kopier av originalmålinger til rektangelkartverket.

Print