NGT26-3/4-11
1946
Bly-antimon-spydglans fra Reppe i Bindalen
26
3, 4
223-224

I Mineralogisk-geologisk museums mineralsamling finnes en liten prøve av et blygrått fibrig ertsmineral som er etikettert antimonglans fra Reppen i Bindalen. Museet har mottatt prøven i januar 1924 fra hr. Otto Gunderud, Oslo, som på min forespørsel nylig har bekreftet at prøven skriver seg fra den oppgitte lokalitet.

Print