NGT27-1/2-09
1948
Notiser - Notes. Supplement til kritikk over arbeider av H. Ramberg
27
1, 2
103-104

I en artikkel i dette tidsskrift Bd. 26, h. 3-4 har jeg fremkommet med en kritikk over en del arbeider av H. Ramberg. Jeg er senere blitt overbevist om en del feil i min fremstilling, og da jeg har skrevet min artikkel på engelsk, er det også kommet inn en del uklarheter som jeg beklager.

Print