NGT27-1/2-12
1948
Meldinger, Personalia, Møtereferat
27
1, 2
108-142

Generalforsamling torsdag 13. februar 1947.
Årsmelding for 1946
Utdrag av regnskap for 1946

Møte 302. Torsdag 13. februar 1947.

Møte 303. Torsdag 6. mars 1947.

Møte 304. Torsdag 10. april 1947.

Møte 305. Torsdag 8. mai 1947.

IV. Nordiske Geologmøte 1947.
Berggrunnsekskursjonen på Vestlandet.
Kvatærekskursjonene.Trøndelagsekskursjonen.

 

Print