NGT27-3/4-07
1949
Norsk Geologisk Forening - Møtereferat.
27
3, 4
236-244

Møte 306. Onsdag 12. november 1947.

Møte 307. Torsdag 4. desember 1947.

Årsmøte og Generalforsamling 1948.
Møte 308. Onsdag 11. februar 1948. Kl. 12.15.

Møte 309. Onsdag 11. februar 1948. Kl. 19.

Generalforsamling torsdag 12. februar 1948.
Årsmelding for 1947.
Utdrag av regnskap for 1947.

Møte 310. Torsdag 12. februar 1948.

Møte 311. Torsdag 4. mars 1948.

Møte 312. Torsdag 15. april 1948.

Møte 313. Torsdag 13. mai 1948.

Møte 314. Torsdag 11. november 1948.

Meldinger. Personalia

Print