NGT28-2/3/4-05
1950
Om forkastningslinjer og oppbrytningssoner i Bambleformasjonen.
28
2, 3, 4
171-190

De geologiske feltundersøkelser til dette arbeid har vesentlig foregått sommeren 1946, men leilighetsvis også senere, inntil sommeren 1948.
Arne Bugge har foretatt det grunnleggende arbeid med forkastningslinjer i det sydnorske grunnfjell. T. Dahl, Henrik Suleng, W. Werenskiold, Tom R. W. Barth, O. Holtedahl, W. C. Brøgger, l. Oftedal, Jens Bugge og flere har likeledes arbeidet med spørsmål i forbindelse med forkastninger og eruptivganger i Bambleformasjonen og de nærliggende områder. Det nærværende arbeidet bygger for en stor del på disse forskeres iakttagelser og går i det vesentligste ut på en nærmere kartlegging av forkastningslinjene i området mellom Lillesand, Gjerstad og Risør. Men det omfatter også diskusjoner om forkastningsmekanikken og tiden for bevegelsene. Dertil kommer iakttagelser i forbindelse med metamorfosen i breksjesonene og forkastningslinjenes geomorfologiske betydning.

Print