NGT28-2/3/4-14
1950
Norsk Geologisk Forening. Møtereferat.
28
2, 3, 4
258-265

Møte 319. Torsdag 5. mai 1949.

Fellesmøte med Norsk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe. Fredag 13. mai 1949.

Fellesmøte med Gæa Norvegica. Torsdag 27. oktober 1949.

Møte 320. Torsdag 10. november 1949.

Møte 321. Onsdag 7. desember 1949.

Generalforsamling. Torsdag 9. februar 1950.
Årsmelding for 1949.
Utdrag av regnskap for 1949.

Møte 322. Torsdag 9. febuar 1950.

Møte 323. Torsdag 9. mars 1950.

Møte 324. Torsdag 13. april 1950.

Møte 325. Torsdag 11. mai 1950.

Lov for Norsk geologisk forening.

Meldinger, personalia

 

Print