NGT40-1-04
1960
Notiser - Notes
40
1
69-76

Det subkambriske peneplan i området Haukelifjell-- Suldalsheiene
The sub-Cambrian peneplain of the area Haukelifjell-Suldalsheiene, central South Norway
Av Olav Liestøl

Origin of Norwegian eclogites in gneisses
Paper read befare the Geological Club of Bergen, October 10, 1959.
By Niels-Henr. Kolderup

Print