NGT40-3/4-08
1960
Ny litteratur - Reviews
40
3, 4
313-314

Mineralogy, Concepts, Descriptions, Determinations. L. G. Berry and Brian Mason, illustrasjoner ved R. Hayward. W. H. Freeman and Company, San Francisco, Calif., 1959. 612 sider, 265 illustrasjoner, pris $ 8.75.

Steiner i farger. Av Ivar Oftedal. Aschehoug, Oslo 1960. 47 tekstsider, 64 fargeplansjer. Pris innbundet kr.19,50.

Print