NGT39-2/3-08
1959
Notiser - Notes Om vulkanittene i den kaledonske fjellkjede i Norge Foredrag holdt i Norsk Geologisk Forening 12 febr. 1959
39
2, 3
263-268

Yulkanske bergarter har blitt beskrevet fra nesten alle deler av den kaledonske sone som går gjennom Norge fra Stavanger til  Tromsø, en strekning på omkring 1400 km. Det dreier seg vesentlig om ofiolittiske grønnsteiner og grønnskifere som vanligvis blir antatt å representere metamorfe basaltiske lavaer og tuffer. Dette gjelder særlig Støren-Bymarkgruppen. I denne gruppe finnes det også noen sure vulkanitter beskrevet som slike av Kvale fra Stord (1937), C. W. Carstens fra Løkkenfeltet (1915), Foslie fra Ølve- Varaldsøy i Hardanger (1955) og H. Carstens fra Fosenfeltet (1955).

Med bemerkninger fra Ivan Th. Rosenqvist, og svar til ham fra Christoffer Oftedahl.

Print