NGT38-2-11
1958
En ny hypotese for de kaledonske kismalmers dannelse. Autoreferat av foredrag i Norsk Geologisk Forening, holdt torsdag 13. mars 1958.
38
2
267-269

I 1873 publiserte Amund Helland den første større sammenstilling over våre kisforekomster. Den het «Forekomster av visse Kise i visse Skifere i Norge». I denne avhandling hevder Helland at kisene må være dannet sedimentært, da de har en rekke trekk som viser at de er et sediment slik som de skifre som de ligger i. Den samme antagelse hadde J. H. L. Vogt, som f. eks. uttrykt i et arbeid over Foldals kisfelt i 1889. Etter 1890 slo imidlertid Vogt om til magmatisk synspunkt. Han hevdet da og i senere arbeider at kisene er dannet i tilknytning til dannelsen av dyperuptiver, enten granitt eller gabbro.

Print