NGT37-2-06
1957
Notiser - Notes. Ra-moräner vid Helgelandskusten?
37
2
275-278

Större riktningsbestämda moränförekomster äro för Tröndelag kanda genom undersökningar av bl. a. Holtedahl (1928) och Undås (1942). I Troms har bl. a. Grönlie (sammanfattat 1940) undersökt en val utvecklad moranserie. Dessa forskare äro av den åsikten, att moräner vid Trondheimsfjorden respektive i Tromsö-Lyngen-området kunna parallelliseras med ra-erna i Syd-Norge.

Print