NGT37-2-08
1957
Vannboring i Leikanger, Indre Sogn.
37
2
280-282

Våren 1954 ble det foretatt to vannboringer i Leikanger, Indre Sogn. Den ene ble utført for hotelleier Gustav Lie på Leikanger Hotells grunn. Resultatet ble over all forventning. Vannet er av førsteklasses kvalitet, og temperaturen ligger på ca. 5° C. hele året. Prøvepumpingen ga 2000 liter pr. time. Kartet (fig. 1) viser borhullets lokalitet. Borhullet ligger ca. 50 m fra sjøen, og ca. 3 m o.h. Den vannførende sone ble påtruffet 15-20 m under havets overflate. Det ble først boret gjennom en sone av finkornet granittisk gneis, hvoretter en traff på glimmerskifer. Et stykke ned i glimmerskiferen var det at vannåren ble funnet. Borhullet var av artesisk karakter.

Print