NGT36-1-01
1956
Bergmester Andreas Holmsen. Minnetale holdt 16. februar 1956
36
1
1-3
Print