NGT36-1-02
1956
Putestrukturer, sandstensganger, kullblende etc. i rombeporfyr-lava ved Sønsterud, Tyrifjorden. Pillow structure, sandstone dykes, coal blend etc. in Permian rhomb porphyry lava at Sønsterud, Tyrifjord, Oslo Region.
36
1
5-16

Riksveien Oslo-Hønefoss passerer Krokskogens lavafelt i en mengde gode skjæringer. Ved Sønsterud ses nydelige snitt i den laveste av rombeporfyrene, RP1; og her er også grensen mot den underliggende basalt B1 blottet. Lokaliteten som ligger ved den sydøstlige gren av Tyrifjorden har tidligere spilt en viktig rolle i geologisk utforskning av Oslofeltet. Kjerulf har således i flere avhandlinger gjengitt profiler herfra, hvor han påviser det som nå kan kalles den subpermiske diskordans (bl.a. Kjerulf 1865).

Print