NGT35-09
1955
Bidrag til Østlandsleirenes petrografi.
35
105-116

I noen tidligere arbeider, (Rosenqvist, 1942 - 1949 - 1955), er det nevnt at østlandsleirenes leirmineraler i alt overveiende grad hører til hydroglimmergruppen. Lignende utsagn finner en også i noen arbeider av Selmer-Olsen (1953 - 1954). I Sverige og Finnland har blant annet Bengt Collini (1950) og Urpo Soveri (1951) funnet at hydroglimmermineraler beslektet med de amerikanske illiter er helt overveiende. Eksistensen av montmorillonitmineraler i skandinaviske leirer har stort sett vært ansett som nedarvet fra pre-glasiale forvitringsjordarter.

Print