NGT35-13
1955
Trekk av Opdalsfeltets geologi. Foredrag i Norsk Geologisk Forening torsdag 9. desember 1954.
35
134-150

Foredraget var ledsaget av et stort oversiktskart i målestokk 1 : 33 000, utarbeidet for anledningen.

Opdalsfeltet er en naturlig geologisk betegnelse på det område som stort sett omfattes av rektangelbladet Opclal.

Print