NGT33-3/4-05
1954
Kjemiske bindinger i silikater, et svar.
33
3, 4
219-226

Når man behandler kjemiske bindinger som vesentlig er av jonisk karakter, er det ofte meget vanskelig å skille mellom gjensidig polarisering av nabojoner og kovalent binding mellom disse. Enkelte forskere innen teoretisk kjemi foretrekker å snakke om resonans mellom jonisk og kovalent binding (L. Pauling, Y. K. Syrkin og M. A. Dyatkina, etc.), mens andre forskere snakker om polariserte joner.

Print