NGT32-2/3/4-04
1953, 1953
Bemerkninger angående verdien av elektronøytralitetsskalaen i diskusjonen av bindingsenergien i silikatstrukturer.
32
2, 3, 4
162-167

Den kjemiske affinitetslære har som kjent lenge vært i forgrunnen i mineralogisk og petrografisk forskning. En rekke sentrale spørsmål er med stor fordel blitt behandlet ut fra teoretisk-kjemiske synspunkter. Man ser derfor ofte at nye teoretisk-kjemiske betraktningsmåter allerede etter kort tid taes opp og føres videre av geologer og mineraloger.

Print