NGT32-2/3/4-05
1953, 1953
Litt om Trollheimen under siste istid.
32
2, 3, 4
168-190

Det har i de siste åra vært ført en livlig diskusjon i Naturen om det var isfri områder i Trollheimen under siste istid. Diskusjonen ble reist av Nils A. Sørensen som i mars 1949 hadde en artikkel med tittel: «Gjevilvasskammene- nunatakker i Trollheimens midte?»

Print