NGT31-02
1953, 1953
Noen iaktagelser over isbreenes tilbakegang i Hornsund, V. Spitsbergen.
31
7-36

Sommeren 1949 sendte Norsk Polarinstitutt et geologisk parti til Hornsund. Partiet bestod av en geolog, nåværende direktør Sven Føyn, to assistenter, stud. Jan Wiborg-Thune og Gunnar Mæland, og undertegnede, som fungerte som paleontolog. Partiets hovedoppgave var å undersøke de geologiske forhold i Hornsund og foreta fossilinnsamlinger. Av særlig stor interesse for meg var undersøkelsene av de devonske avleiringer. Spredte fossilfunn fra tidligere ekspedisjoner tillot ikke en sikker bestemmelse av deres alder, og derfor var en mer systematisk leting etter fossilene av betydning. Da både Føyn og jeg tidligere hadde besøkt de fleste devon-områder på Spitsbergen, hadde vi stor interesse av å foreta nøyaktigere studier også i Hornsund.

Print