NJG50-4-09
1970
Reviews - Ny litteratur
50
4
397-400

MARTIN G. RUITEN: Geology of Western Europe. Elsevier Publishing Company, Amsterdam 1969. 520 sider, 303 figurer, 20 tabeller. Pris Dfl. 65.-.

J6ANNES RASMUSSEN & ARNE NoE-NYGAARD: Beskrivelse til Geologisk Kort over Færøerne. 6 Kartblad 1 : 50 000 (brettet, i kasett). Beskrivelse: 370 sider, inklusive engelsk og færøisk resume, 134 fig., 2 plansjer, 2 fargebilder. Danmarks Geologiske Undersøgelse, l. Række No. 24, KØbenhavn 1969.

HANS FOCHTBAUER & GERMAN MULLER: Sedimente und Sedimentgesteine. XV + 726 fig. Format 16 X 24 cm. Innbundet DM. 120,- (Schweizerbart, Stuttgart 1970).

0029-196X
Print