1965
Det VI. Nordiske Geologiske Vintermøte i Trondheim (Januar 1964) Sixth Nordic Geologic Winter Meeting, Trondheim, Jan. 1964.
45
1
135-165

Det VI. Nordiske Geologiske Vintermøte ble avholdt i dagene 4.-6. januar 1964 i Trondheim, hvor Geologisk institutt, NorgesTekniske Høgskole, var arrangør. Foredragene ble holdt i auditoriene i Høgskolens nye Sentralbygg, og Geologisk Institutts lokaler var åpne for diskusjoner og gruppemøter. Møtet hadde 207 deltagere - fra Danmark 8, Finland 24, Sverige 64, Norge 107, andre land 4.På vegne av N.T.H.'s rektor holdt professor Terjesen åpningstalen, hvoretter møtets vert, professor Chr. Oftedahl, orienterte om programmet. I tilslutning til møtet ble det arrangert omvisning i Norges Geologiske Undersøkelse og i Domkirken. For de tilreisendes fruer ble det dessuten arrangert flere museumsbesøk med etterfølgende lunsj. Søndag var det fellesmiddag i Studentersamfundet med 210 deltagere. Det VI. Nordiske Geologiske Vintermøte ble arrangert i tilslutning til Det IV. Nordiske Geofysikermøte, som begynte mandag 6. jan., med denne dag som felles foredragsdag for de to møter.Taletiden for de mange foredrag var 15. min. med etterfølgende 5 min. diskusjon, og programmet ble planmessig gjennomført, tildelsmed to parallelle sesjoner. Etter invitasjon fra professor Metzger skal det neste Vintermøte holdes i Åbo, Finland. Sammenfatning av foredragene er gjengitt nedenfor, mest slik de forelå i hektografert form ved møtets begynnelse.

0029-196X
Print