NGT45-2-10
1965
Norsk Geologsk Forening - Møtereferat
45
2
289-296

Møte nr. 414, torsdag 5. november 1964 kl. 1900 i Drammensveien 78 , Oslo.

ANATOL HEINTZ: Om Devon på Vestspitsbergen. - Referat av foredrag holdt i N.G.F. 5. nov. 1964.

Julemøte, ordinært møte nr. 415, torsdag den 10. desember 1964 kl. 1900 i Drammensveien 78 , Oslo.

Årsmelding for 1964.
- NGF
- Bergen Geologiske Klubb
- Trondheim Geologiske Klubb
- Stratigrafisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening
- Mineralogisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening

Generalforsamling torsdag 4. februar 1965 kl. 1900. i Drammensveien 78, Oslo.

Møte nr. 416, torsdag 4. februar 1965 i Drammensveien 78, Oslo.

AUDUN HJELLE: Om gneiss og granitt på Svalbard. - Referat av foredrag holdt i N.G.F. 4. februar 1965.

0029-196x
Print